Promille.no

Meny
Forside
Fakta om alkohol
Fakta om promille
Promillekalkulator
Bakrus
Promillegrenser
Kalorier og alkohol
Gravid og alkohol
Legemidler og alkohol
Promillekjøring
Alkoholisme

Alkoholisme

Alkoholisme er en sykdom hvor personen har mistet kontrollen over sitt alkoholforbruk og er så avhengig at det går ut over den fysiske eller psykiske helsen. Nyere forskning antyder at 50-60% av alkoholisme skyldes genetiske faktorer, resten (40-50%) skyldes sosiale.

Alkoholisme er et stort samfunnsproblem og kan føre til store lidelser for personen det gjelder, familien, venner og samfunnet generelt. For personer som allerede har utviklet alkoholisme er det flere psykologiske behandlingsformer tilgjengelig; forskjellige former for psykoterapi, gruppeterapi og psykoedukative tiltak. Behandling i spesialiserte alkohol- eller rusbehandlingsinstitusjoner er også vanlig.

Dersom en person som lider av alkoholisme ikke får tilført alkohol vil det oppstå en tilstand med fysisk og psykisk abstinens. Alvorlig absitinenstilstand, som delirium tremens, kan være livstruende og vises ved dramatiske symptomer som skjelving, hallusinasjoner, redsel og forvirring. Ved langvarig alkoholisme kan det oppstå alvorlige somatiske komplikasjoner som for eksempel skrumplever eller Korsakoffs syndrom.

Mer info og hjelp

Kilder / Les mer: