Promille.no

Meny
Forside
Fakta om alkohol
Fakta om promille
Promillekalkulator
Bakrus
Promillegrenser
Kalorier og alkohol
Gravid og alkohol
Legemidler og alkohol
Promillekjøring
Alkoholisme

Fakta om promille

Promille representeres med tegnet ‰ og betyr tusendel. % som er bedre kjent betyr hundredel. Eksempel: 1‰ av 1 000 epler er 1 eple. 1% av 1 000 epler er 10 epler.

I alkoholsammenheng er 1 promille det samme som 1 gram alkohol per kilo blod (1 kilo = 1 000 gram).

Forbrenning av alkohol

Alkoholforbrenningen foregår vanligvis med konstant hastighet, slik at alkoholpromillen i blodet synker med 0,12-0,18 promille per time hos de fleste, med 0,15 promille per time som gjennomsnittsverdi for begge kjønn.
Det kan foreligge forskjeller mellom forskjellige individer, men vanligvis er disse små. Hos folk som drikker mye, kan imidlertid forbrenningen gå raskere, med verdier opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfelle enda raskere. Ved lave promiller, under 0,2, kan alkoholforbrenningen gå noe saktere.

Beregning av promille

I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. For omtrentlig beregning av promille etter alkoholinntak kan denne formelen brukes:
For kvinner:
Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 60%) - (0,15 x timer fra drikkestart) = promille
For menn:
Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 70%) - (0,15 x timer fra drikkestart) = promille

Du finner oversikt over ulike drikkevarers innhold av alkohol på Fakta om alkohol

Formelen vil bare gi et grovt svar, og kan bare brukes for omtrentlig beregning av alkoholkonsentrasjonen i blodet når det har gått minst en time etter siste alkoholinntak.
Prøv vår promillekalkulator for å beregne din promille »

Virkningen av alkohol ved ulike promillenivå


Promille Adferd Svekkelse av
0,1–0,29‰
 • De fleste vil framstå som normale
 • Hårfine svekkelser som kan registreres med spesielle tester
0,3–0,59‰
 • Mild eufori
 • Følelse av velbehag
 • Avslapping
 • Pratsom
 • Redusert hemning
 • Årvåkenhet
 • Dømmekraft
 • Koordinasjon
 • Konsentrasjon
0,6–1,0‰
 • Nummenhet
 • Mindre hemninger
 • Reflekser
 • Tankegang
 • Dybdesyn
 • Avstandsbedømmelse
 • Seksuell yteevne
1,1-2,0‰
 • Overmot
 • Humørsvigninger
 • Sinne eller sorg
 • Høylytt
 • Reaksjonstid
 • Motorikk
 • Balanse
 • Taleevne
2,1-2,9‰
 • Bedøvelsestilstand
 • Tap av dømmekraft
 • Svekket føleevne
 • Blackouts
 • Motorikk
 • Bevissthet
3,0-3,9‰
 • Alvorlig depresjon
 • Tap av bevissthet
 • Død er mulig
 • Blærekontroll
 • Åndedrett
 • Hjerterytme
>4,0‰
 • Tap av bevissthet
 • Død
 • Homeostase

Kilder / Les mer: